OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: Bariba Haljine j.d.o.o.
Sjedište: Švearova 3 , Zagreb
Adresa poslovnice: Trg Ante Starevića 7
OIB: 28402676979
MBS: 081138831
MATIČNI BROJ (nkd):
Broj telefona: 014577760
Adresa elektroničke pošte: haljinebariba@gmail.com
Potrošač, u svojstvu kupca i Tvrtka u svojstvu prodavatelja sklapaju


UGOVOR O KUPOPRODAJI
Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj
trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju
na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu
proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće
informacije, jamstvo i servisne uvjete, klub vjernosti, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja
ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju
prava koja ima kupac koji je potrošač.
Korisnik je osoba koja koristi web stranicu haljinebariba.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web
stranice haljinebariba.hr
Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice haljinebariba.hr regulirano je u skladu sa
zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje
ugovora putem web stranice haljinebariba.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.
Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o
kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na
tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor
sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez
istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja
ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i
potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca, te sve navedeno na stranicama Tvrtka
predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne
uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne
cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac iz nekog razloga
ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj će ponoviti dostavu još 2 puta te nakon
sveukupno 3 neuspjela pokušaja dostave, prodavatelj više neće ponavljati druge dostave.
Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.
Sadržaj web stranice haljinebariba.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje
ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA
Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici haljinebariba.hr
Tvrtka zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama
bez prethodne najave.
Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om.
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA
Kupovina se obavlja na web stranicama Tvrtka haljinebariba.hr ispunjavanjem za to predviđenog
obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.
Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete
poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je
moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Tvrtka ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i
telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o
potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju pošiljke.
U slučaju da Tvrtka iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s
kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik Tvrtka u svrhu dogovora o isporuci
zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.
Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti
(potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.
Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog
opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim
proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg
mjesta u svijetu.
Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u “Pretraživanje”
pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod
koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li

proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda haljinebariba.hr koji je uređen
prema vrstama proizvoda.
Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani
proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti
kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavi kupovati“ ili izvršiti pregled
košarice klikom na „Pregled košarice“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Dovrši kupovinu“.
Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Dovrši kupovinu“ preusmjeriti će se na stranicu
gdje odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja
dodatne napomene ukoliko ih ima, npr. ukoliko želi R1 račun. Kupnju nije moguće nastaviti bez
označavanja kućice “Slažem se s Općim uvjetima poslovanja” čijim označavanjem kupac potvrđuje da je
pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat
sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja“. Klikom na „Promijeni sadržaj košarice“ kupac može
izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti
na ikonu „Plati“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu “Plati” izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu epošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom
potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.
Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru
zajedno s potvrdom da je pošiljka poslana, odnosno da je kupac može preuzeti u poslovnici Tvrtka te
uputu o preuzimanju. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana
(subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota,
nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po
primitku, dužan je obavijestiti o istom na adresu e-pošte info@haljinebariba.hr.
Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti
usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte
info@haljinebariba.hr.
U slučaju da Tvrtka iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s
kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Tvrtka u svrhu dogovora o isporuci
zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

OPĆE INFORMACIJE
Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice haljinebariba.hr u vlasništvu
Tvrtka upoznati se sa Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili
nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte info@haljinebariba.hr.
Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete
poslovanja web stranice, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga
koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima
ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s
navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.
Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje
sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Tvrtka

Tvrtka omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada
servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih
grešaka i problema u radu sustava. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i
usluga. Tvrtka ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik
je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.
Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. Tvrtka ni na koji način nije odgovorno za štetu
koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene
u stvaranje, proizvodnju i distribuciju web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao
posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.
Tvrtka zadržava pravo da onemogući pristup web stranici korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi
na neprikladan način. Tvrtka zadržava pravo odbiti pristup web stranici bilo kome, na osnovu vlastitih
procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u
cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.
Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za
svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Tvrtka zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene
stupaju na snagu danom objave na web stranici. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo
kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete
poslovanja. Tvrtka savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s
eventualnim promjenama.
Tvrtka zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo
koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili
usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu
vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili
korištenje web stranicom.
Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i
etičkim načelima. Tvrtka ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi
osiguralo poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja
važeće su odmah po objavi na web stranici.

PLAĆANJE I DOSTAVA
CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA
Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:
Kreditnom ili debitnom karticom – plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje
karticama: Visa Electron, Visa GOLD, MasterCard, Maestro, Visa i Diners.
U slučaju plaćanja kreditnom karticom, općom uplatom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti
najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) – omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču
prilikom same dostave na adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini odnosno iznos nije
moguće platiti kreditnom karticom.
Uplatom na račun – na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu,
uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje
korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl. Nakon
zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni proizvodi na adresu koju je naznačio u narudžbi.
Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen
dostavnoj službi u roku 2-4 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate
kupoprodajne cijene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem.
Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata
ponude, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2-4 radnih dana (subota, nedjelja i neradni
dani isključeni) nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 2-4 radnih dana (subota,
nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi.
Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće
biti uvaženi.
Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan
koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane prodavatelja.
Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u hrvatskim kunama.

OSNOVNI PODACI O DOSTAVI
Za kupce iz cijele Hrvatske, dostava za sve narudžbe iznad 1000 kn je besplatna.
Za dostave koje ne zadovoljavaju uvjet besplatne dostave naplaćujemo 30 kn (uračunat PDV), neovisno o
težini pošiljke i udaljenosti mjesta dostavljanja.
Narudžbu Tvrtka dostavlja u rokovima navedenima pod „Cijena proizvoda, način plaćanja i otprema
proizvoda“.
Dostava proizvoda vrši se putem Hrvatske Pošte d.d. i drugih kurirskih službi s kojima je u ugovornom
odnosu. Također, kupac može pošiljku preuzeti osobno u jednoj od poslovnica Tvrtka koje se nalaze na
adresi: Adresa 11, Grad
POPIS POSLOVNICA:
Bariba Trg Ante Starčevića 7, lokal 76, 10000 Zagreb
Tvrtka prije svake isporuke, odnosno predaje proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.
(u nastavku su općeniti uvjeti za DPD. Unesiti podatke svoje kurirske službe ili obrišite ako ih nemate)

DOSTAVA DPD CROATIA
Pošiljke isporučujemo putem DPD Croatia d.o.o. kurirske službe.
Roba se šalje sljedeći dan nakon potvrđene uplate. Naručena roba stiže u roku 24-48 sati od trenutka
slanja (subote, nedjelje i praznici isključeni).
Za otoke je vrijeme dostave nešto duže i ovisi o važećem rasporedu vožnje DPD-a, koji možete pogledati
na sljedećem linku:
https://www.dpd.com/hr/home/produkti_i_usluge/classic_usluga/hrvatska/raspored_dostave_na_otoke

TROŠKOVI DOSTAVE
Troškove dostave u cijelosti plaća kupac, osim ako je drugačije navedeno web stranici haljinebariba.hr.
Tvrtka dostavu vrši unutar Republike Hrvatske.
Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, odnosno pred prodavateljem u jednoj od
poslovnica Tvrtka ako je ugovoreno preuzimanje robe u jednoj od poslovnica Tvrtka, a sve kako bi se
izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.
Ukoliko Tvrtka nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može
prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko Tvrtka nije u mogućnosti
isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni
rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.
Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Tvrtka zadržava
pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.
IZJAVA O POVRATU ROBE
Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati
dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska
oštećenja.
haljinebariba.hr će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun ili
zamijeniti proizvod s novim u roku četrnaest (14) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na
skladište.
U slučaju da zamjenskog proizvoda nema na skladištu, moguć je samo povrat sredstava. Povrat
dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu: Haljine Bariba j.d.o.o.Trg A.Starčevića 7 10000
Zagreb. U slučaju opravdane reklamacije, haljinebariba.hr snosi troškove povrata.
Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom
pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa otpremnicom i računom.

REKLAMACIJE
MATERIJALNI NEDOSTACI
Tvrtka odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak
predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez
obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isto odgovara i za one materijalne nedostatke
koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca
postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz
naravi stvari ili naravi nedostatka.
Nedostatak postoji:
ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, ako stvar nema potrebna
svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je
morala biti poznata, ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno
propisane, kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili
model pokazani samo radi obavijesti, ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste
vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne
izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i
dr.), ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje
ugovora o prodaji, ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca
od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao
otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka
prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je
nedostatak otkrio.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.
Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka
dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom
prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve
u skladu sa pravilima Zakona o obveznim odnosima:
uklanjanje nedostatka, predaja drugog proizvoda bez nedostatka, sniženje cijene, raskid ugovora. Prava
temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.
Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom
o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen

drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim
odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI
Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača,
a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.
Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno,
odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći
od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan
u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.
Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada
je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi
komad ili prva pošiljka proizvoda.
Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid
ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.
Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na
jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.
Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o
svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom
poslanom poštom na adresu: Haljine Bariba j.d.o.o.Trg A.Starčevića 7 10000 Zagreb– ili elektroničkom
poštom na: info@haljinebariba.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, broj
telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi
primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač
može elektronički ispuniti tako da klikne na jednostrani raskid ugovora. Potvrdu primitka izjave o
jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom
poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na
temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme,
prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu
potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten
prije primitka robe. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat
potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji
je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja
kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo

sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za
takav povrat.
Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti
povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj
odluci da raskine ugovor.
Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu
ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.
Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi prodavatelj. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje
vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode,
obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i
pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja.
Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge
radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.
U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora
se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je
rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u
omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog
pojedinog slučaja.
Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za
jednostrani raskid ugovora koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja Haljine Bariba j.d.o.o
Trg A.Stračevića 7 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu e-pošte . Raskid ugovora
potrošač može popuniti i klikom na link gore naznačen.
Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:
predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za
vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon
dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi
obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge
koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu
robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo
na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom. Kada je kupac pravna osoba na
njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid
ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj
trgovini.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na
adresu Haljine Bariba j.d.o.o Trg A.Starčevića 7 10000 Zagreb ili elektroničke pošte na adresu e-pošte
info@haljinebariba.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi –Haljine Bariba
j.d.o.o.Trg A.Starčevića 7 10000 Zagreb.
Kako bi potrošaču Tvrtka odgovorilo na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se
potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen
odgovor. Odgovor na prigovor potrošača zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana
od dana primitka prigovora. U slučaju eventualnog spora Tvrtka i potrošač će spor riješiti mirnim putem,
a ukoliko isto nije moguće nadležan je mjerodavni sud prema sjedištu tvrtke Prodavatelja uz primjenu
hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.
Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije
(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR)
Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web
stranici te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim
dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu i ne
sklapa ugovor o kupoprodaji.
Tvrtka zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti
poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.
Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o
zaštiti potrošača.
Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o
obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

IZJAVA O POVRATU ROBE
Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati
dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska
oštećenja.
Tvrtka će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun ili zamijeniti
proizvod s novim u roku četrnaest (14) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na skladište.
U slučaju da zamjenskog proizvoda nema na skladištu, moguć je samo povrat sredstava. Povrat
dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu: Haljine Bariba j.d.o.o. Trg A.Starčevića 7 10000
Zagreb.U slučaju opravdane reklamacije, haljinebariba.hr snosi troškove povrata.
Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom
pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa otpremnicom i računom.
JAMSTVO I SERVISNI UVJETI
Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog
proizvoda. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista i računa i to
za vrijeme trajanja jamstvenog roka.